Diabetes, voorkomen is beter dan genezen

Het ziekteverloop van diabetes mellitus is bij iedereen anders. Het is belangrijk om regelmatig een voetscreening uit te laten voeren. De risico’s brengen we in kaart m.b.v. de Simms Classificatie.

shutterstock_225977332-1000x500

Diabetes mellitus is een stoornis in de stofwisseling als gevolg van een tekort aan (goedwerkende) insuline. Deze aandoening komt voor bij zowel jong als oud. Naarmate je langer aan diabetes mellitus lijdt, kunnen verschillende complicaties optreden, waaronder in de voeten en benen. Denk aan beschadiging van de zenuwen en daardoor verminderd gevoel (neuropathie), standsafwijkingen, verminderde doorbloeding, ulceratie (zweervorming). Toppodo controleert je voeten preventief ter voorkoming van het ontstaan van ulcus (zweertjes).

De Simms-classificatie is een risico-inventarisatie die in kaart brengt welke risico’s de patiënt loopt op het mogelijk ontstaan van een wond. Het risico op een ulcus wordt vertaald naar een klasse lopend van 0 (geen verhoogd risico) naar 3 (een zeer hoog risico op het krijgen van een ulcus). Aan de hand van de Simms classificatie wordt bepaald hoe vaak de voeten door de podotherapeut of (medisch) pedicure gecontroleerd en behandeld zouden moeten worden. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen…