Uw nota

Deze info volgt later.

Uw nota

Op uw nota vindt u een specificatie van hetgeen de podotherapeut tijdens uw bezoek heeft gedaan. Dit zijn kosten voor het onderzoek of consult en/of hulpmiddelen. Van eventuele podotherapeutische zolen vindt u de de kosten gesplitst terug op de nota. De zolen bestaan namelijk uit twee delen:

 

  • Het materiaaldeel bestaat uit het standaard materiaal voor de zool.
  • Het therapiedeel is dat deel dat de zolen specifiek maakt als therapie voor uw klachten. Dit is voor iedere patient uniek en de zolen worden iedere keer opnieuw handmatig voor u vervaardigd. Wanneer u voor de eerste keer podotherapeutische zolen krijgt of wanneer er sprake is van nieuwe / andere klachten, bestaat het therapiedeel uit het bepalen van de zooltherapie, het rapporteren van de gekozen therapie naar verwijzers (bijv. huisarts, fysiotherapeut, specialist, pedicure), aanvullende adviezen behorende bij de zooltherapie, het kiezen van de juiste elementen, vorm en hardheden welke toegepast worden, de nacontrole na 6 weken en eventuele noodzakelijke aanpassingen en daaruit voortkomende nieuwe controles.
    Ook wanneer u reeds eerder zolen gehad heeft moeten de voor u unieke elementen (de hardheid, vorm, elementen etc.) opnieuw in de zolen worden aangebracht op de juiste plaats en wordt het therapiedeel berekend. Uiteraard vallen een eventuele controleafspraak en de gebruikelijke garantie/service hier ook onder.

 

NB. Tijdens het onderzoek of consult wordt gezocht naar de oorzaak van de klacht(en) en op basis daarvan wordt (al dan niet) een therapievorm gekozen. Het therapiedeel van de podotherapeutische zolen staat dan ook los van het tarief dat in rekening wordt gebracht voor het podotherapeutisch onderzoek/consult.

 

Prijslijst
Omdat wij geloven in volledige transparantie, hebben wij onze prijslijst voor u gepubliceerd. Zo komt u nooit voor vervelende financiële verassingen te staan. In veel gevallen wordt podotherapie vanuit een aanvullend pakket geheel of gedeeltelijk vergoed. Als het om medisch noodzakelijke voetzorg gaat, voor mensen met diabetes mellitus (suikerziekte), wordt het vanuit uw basispakket vergoed. De podotherapeuten binnen de organisatie voldoen aan alle eisen die de zorgverzekeraars stellen om over te gaan tot vergoeding. Wordt aan u wat anders verteld door een call-center medewerker, neem dan alstublieft contact met ons op. Vanwege meerdere voetgerelateerde beroepen (podotherapie/podologie/pedicure/orthopedie) is er nog wel eens verwarring over de vergoeding. Op onze website kunt u lezen wat het verschil is tussen een podotherapeut en een podoloog. Om het u wat makkelijker te maken kunt u alle vergoedingen per zorgverzekeraar vinden onder het kopje vergoedingen.

Code/Omschrijving op uw nota:
Vanuit Zorgverzekeraars Nederland zijn wij verplicht om op uw nota gebruik te maken van de volgende codes:

  • 9100 (onderzoek/consult/therapie podotherapeut),
  • 9101 (podotherapeutische zolen),
  • 9102 (orthesen podotherapeut),
  • 9103 (reparatie/correctie podotherapeut)
  • 9104 (instrumentele (wond) behandeling).

Onze verrichtingen zijn om deze reden allemaal gekoppeld aan een van bovengenoemde codes met prijzen zoals vermeld in deze prijslijst. Dit stelt ons in staat om vanaf 1 juni 2020 de nota-afhandeling via Infomedics (en niet meer via Famed) én uw zorgverzekeraar te laten verlopen. Dit betekent dat u alleen nog maar een nota van ons zult ontvangen voor dat deel van de nota waarvoor u geen aanspraak meer kunt maken op uw vergoeding binnen het aanvullende pakket van uw zorgverzekering; een eenvoudige en gebruikersvriendelijke nota-afhandeling dus!

 

Geen aanvullend pakket?
Mocht u geen aanvullend pakket hebben, dan ontvangt u via Infomedics een nota voor het totaalbedrag van uw behandeling.

 

Uitzonderingen
Deze nieuwe wijze van nota-afhandeling geldt voor de meeste zorgverzekeraars; enkele zorgverzekeraars, waaronder Menzis/anderenzorg, DSW, Stad Holland, END/Salland en Azivo vormen hier helaas nog een uitzondering op. Bent u verzekerd bij deze zorgverzekeraars, dan ontvangt u een nota thuis voor het totaalbedrag van uw behandeling. Deze nota kunt u daarna zelf indienen bij de desbetreffende zorgverzekeraar.

 

Contact

Heeft u ondanks deze informatie nog vragen of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met het Toppodo secretariaat. Het secretariaat is op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur telefonisch te bereiken via het centrale telefoonnummer 043-321 23 86.
Buiten deze uren kunt u uw boodschap inspreken op het antwoordapparaat; u wordt dan terug gebeld of mailt u met ons secretariaat op info@toppodo.nl. Voor meer informatie, een overzicht van onze praktijk en mogelijkheden zie verderop in onze website.

Kunnen wij je helpen?